ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Για την ατομική επιχείρηση «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με τον διακριτικό τίτλο «AVALON WEB AND MEDIA» ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με τον διακριτικό τίτλο «AVALON WEB AND MEDIA» επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ», ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η:

«ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – AVALON WEB AND MEDIA»
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 14 ΤΚ. 18233 ΡΕΝΤΗΣ
Τηλ. 2108252104
Email : contact@avalon.com.gr

Με ποιο τρόπο θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας;

Επιλογή τρόπου / τρόπων επικοινωνίας