ΠΟΕΒΥ TV SPOT

Δημιουργήσαμε ένα 3D animation video για την ΠΟΕΒΥ (Πανελλήν. Ομοσπ. Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων). Στόχος μας να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα χρήσης των υαλοπινάκων σε κάθε χώρο.

Με την χρήση γραφικών απεικονίσαμε την απώλεια θερμότητας στο σπίτι. Επιλέχτηκε ο χαρακτήρας ενός παδιού για να δείξουμε την ασφάλεια που προσφέρει το προϊόν. Στο packshot εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορεί ο θεατής να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

ΠΟΕΒΥ TV SPOT

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ) ιδρύθηκε το 1993.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από τοπικούς Συνδέσμους όπου ο καθένας έχει μέλη φυσικά πρόσωπα, σε όλες σχεδόν τις μεγάλες περιφέρειες.

Στόχος της η συνεχής ενημέρωση μελών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και επαγγελματιών για τις νέες τεχνολογίες του γυαλιού και τις εφαρμογές του.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων  σε όλη την Ελλάδα, και λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κατασκευαστικού κλάδου.