ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ TV SPOT

Πρόκειται για μια διαφήμιση liveshooting. Στόχος ήταν να αποδοθεί το διαφημιστικό μήνυμα μέσα από έναν κωμικό διάλογο. Οι ηθοποιοί επιλέχτηκαν μετά από casting. 

Τα γυρίσματα διήρκησαν μια ημέρα. Το spot πλαισιώθηκε από γραφικά στα χρώματα του λογοτύπου της εταιρείας Οικοθέρμανση. Με τα κατάλληλα μουσικά effects δόθηκε έμφαση σε επιλεγμένα σημεία του spot. 

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ TV SPOT

Η Οικοθέρμανση ιδρύθηκε το 1988 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της προμήθειας και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα προσφέρει επιπλέον όπως η διαχείριση πολυκατοικιών, η έκδοση κοινοχρήστων, η συντήρηση- καθαρισμό καυστήρων, οι απολυμάνσεις , ο καθαρισμός κτιρίων, η συντήρηση των πυροσβεστήρων και η εμπορία λιπαντικών αυτοκινήτων.

Με γνώμονα την συνέπεια και την αξιοπιστία ακολουθεί πρότυπα υψηλών προδιαγραφών με σύγχρονες πιστοποιημένες δεξαμενές, τελευταίας τεχνολογίας αντλίες, σύστημα εισροών – εκροών.